Logo
Print this page

Проект встановлення тарифів на розподіл електричної енергії на 2018 рік

Обґрунтування

з питання встановлення тарифів на розподіл електричної енергії

для ТОВ «Луганськобленерго» на 2018 рік 

Проект встановлення тарифів на розподіл електричної енергії розроблено відповідно до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом», затвердженого постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. № 512.

Місце провадження господарської діяльності ТОВ «Луганськобленерго» є контрольована територія Луганської області, де розташовані об’єкти електроенергетики, призначені для розподілу електричної енергії: Лисичанський район, Сєвєродонецький район, Рубіжанський район, Сватівський район, Кремінський район, Біловодський район, Новопсковський район, Щастинський район, Старобільський район, Станично-Луганський район, Попаснянський район.

Річні прогнозовані обсяги передачі електричної енергії визначені на підставі фактичних значень обсягів споживання електричної енергії по вищезазначених районах на контрольованій території Луганської області за 2017рік.

Прогнозовані коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії визначені відповідно до прогнозної нормативної характеристики технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах ТОВ «Луганськобленерго» розраховану у наступному порядку:

  1. НХТВЕ в електричних мережах розроблені відповідно до вимог ГНД 34.09.104-2003
  2. НХТВЕ в електричних мережах ТОВ «ЛОЕ» складається з НХТВЕ мереж 110 кВ (ЛЕП та трансформатори), розроблених за методикою нормування ТВЕ системотвірної мережі (додаток В ГНД 34.09.104-2003) з використанням програми «TRANZ» та НХТВЕ мереж 35-0,38 кВ, розроблених за методикою нормування ТВЕ розподільчої мережі (додаток Г ГНД 34.09.104-2003) з використанням програми «SLAMO» інституту «Белэнергосетьпроект».
  3. НХТВЕ в електричних мережах 110 кВ відповідно до п. 6.3 ГНД 34.09.104-2003 розроблені у вигляді розрахункових схем мереж (переліку елементів схеми) кожного ступеня напруги та технічних даних (параметрів) елементів цих мереж.

Електричні мережі 110 кВ під час розробки НХТВЕ представлені схемою заміщення мережі, яка розроблена на основі принципової схеми нормального режиму, та технічних даних елементів мереж (значеннями параметрів активних, реактивних опорів та ємнісних провідностей ліній, значеннями активних, реактивних опорів і коефіцієнтів трансформації трансформаторів та значеннями активних і ємнісних провідностей батарей статичних конденсаторів).

  1. НХТВЕ в електричних мережах 35-0,38 кВ відповідно до 6.3 ГНД 34.09.104-2003 розроблені у вигляді значень еквівалентних опорів ЛЕП та трансформаторів кожного ступеня напруги.

 

 

Витрати ТОВ «Луганськобленерго» на прогнозний рік по статтям витрат на здійснення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії визначені з урахуванням наступного: 

Статті матеріальних витрат «Витрати на виробничі послуги» та «Сировина  та матеріали» визначені з урахуванням положень Галузевих методичних рекомендацій з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджених  наказом Міністерства палива та енергетики України  від 20.09.2001 № 447;

«Паливо» – витрати розраховані відповідно до наявності транспортних засобів та спецмеханізмів у кількості 369 одиниць, середнього значення пробігу на рік по кожній одиниці, виду палива, цін на закупівлю палива станом на 1 січня 2018 року, що склались на ринку України, Луганська обл.(http://vseazs.com/stela.php).

«Витрати на ремонт» – витрати на поточний та капітальний ремонти визначені на підставі розробленої ремонтної програми на 2018 рік, де передбачені  плани капітальних ремонтів та технічного обслуговування обладнання електричних мереж 0,4-110кВ (ПС, ТП, РП, ПЛ, КЛ), заходи з підготовки енергетичного обладнання до роботи в умовах наступного осінньо-зимового періоду та заходи з посилення протиаварійної роботи й  інші заходи.

«Витрати на електроенергію для господарчих потреб» – витрати розраховані на підставі прогнозного значення споживання електроенергії для господарчих потреб та прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію на II –IY квартали 2018 року в розмірі 1 586,69 грн/МВт*г, затвердженої постановою НКРЕКП від 28.12.2017р. № 1513.

«Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи» – прогнозовані витрати на оплату праці на 2018 рік розраховані відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електроенергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015р. № 2645 як добуток рівня середньої заробітної плати по промисловості у січні-жовтні 2017 року за статистичними даними, яка склала 7 410 грн, штатної чисельності 2 863 чол.

Згідно з вимогами чинного законодавства витрати по статті «Відрахування на соціальні заходи» визначені за ставкою 22%.

«Амортизація» – визначена на підставі балансової вартості основних засобів, які мають використовуватися для здійснення діяльності з розподілу електроенергії за даними податкового обліку станом на 31.12.2017 року в розрізі груп з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України та мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та інших необоротних активів встановлених підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 розділу I Податкового кодексу України із застосуванням прискореного методу нарахування амортизації, передбаченого національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

Статті інших операційних витрат:

- плата за землю (орендна плата) – витрати визначені на підставі вартості нормативної грошової оцінки землі та середньої відсоткової ставки орендної плати від оціночної вартості землі згідно з Податковим кодексом України в розмірі 3%;

- витрати на зв'язок – передбачені  витрати на технологічний зв'язок (зняття  показників приборів обліку на підстанціях та інш. по районам контрольованої території) та апарату управління;

- витрати на службові відрядження – витрати визначені згідно з планом підготовки кадрів, з урахуванням вартості проїзду у середньому 340 грн на 1 особу до навчальних центрів і учбових закладів, вартості добових 60-90 грн на добу, вартості проживання у середньому 200 грн на 1 особу;

- оренда – витрати обумовлені відсутністю власних приміщень і необхідністю укладання договорів оренди з метою розміщення робітників у регіонах та апарату управління та оренди каналів зв'язку (телемеханіка, селекторний зв'язок); 

- витрати на послуги банків за обслуговування зарплатного проекту - витрати визначені як добуток прогнозованої суми коштів заробітної плати до виплати (витрати на ФОП за вирахуванням податку із доходів фізичних осіб (18)%, військового збору (1,5%)) та відсотка на обслуговування зарплатного проекту в розмірі 0,5%;

- витрати на послуги банків за обслуговування інших поточних рахунків в розмірі визначені як добуток річної кількості платіжних доручень 27 000 та вартості виконання банком 1 платіжного доручення в розмірі 2 грн та абонентної плати з розрахунку (200 грн *36 (кількість поточних рахунків)*12 місяців);

- професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників - витрати визначені згідно з планом підготовки кадрів у кількості 351 чол. з урахуванням вартості навчання у відповідних навчальних центрах і учбових закладах станом на 01.01.2018р.;

- поштові витрати (відправлення поточної кореспонденції) - витрати визначні на підставі наступних вихідних даних: середньої кількості відправлень на рік поточної кореспонденції 15 287 * 7,5 грн (вартість 1 відправлення УДППЗ Укрпошта) та з середньої кількості відправлень на рік кореспонденції замовленої з листом описом 1 932 * 17,5 грн (вартість 1 відправлення УДППЗ Укрпошта).

- обов’язкове страхування працівників – витрати передбачають страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у кількості 414 одиниць виходячи з марки транспортного засобу, місця реєстрації, зони територіальної реєстрації, типу транспортного засобу, базового платежу, діючого на території Луганської області;

- впровадження та обслуговування програмного забезпечення -  витрати склалися по напрямкам витрат:

послуги супроводу програмного забезпечення – ПК «Мегабілінг», ПК «Променерго», Правова система Ліга Закон, АВК, ТКЗ, ПК "АСКОД" , 1С, МЕДОК, Клієнт-банк, ПК "Облік Персоналу; ГІС, макети, ОІК;ПЗ "АСКОЕ;

послуги супроводу системи телемеханіки;

послуги з обслуговування технічних засобів управління (заправка картриджів).

- відрахування профспілкам – витрати визначені в розмірі 0,3% від фонду оплати праці, врахованого у прогнозних тарифах. 

- юридичні послуги – витрати передбачені з урахуванням необхідності залучення послуг профільних установ у зв’язку з обмеженою кількістю відповідних фахівців на контрольованій території Луганської області.

- врегулювання спорів у судових органах – витрати визначені відповідно до положень ЗУ «Про судовий збір» та ставок судового збору, передбачених статтею 4 зазначеного закону; 

- витрати на охорону праці – витрати передбачені відповідно до нормативних вимог статті19 Закону України “ Про охорону праці ” та “Типового положення про навчання з питань охорони праці ” в розмірі 0,5% від прогнозного фонду оплати праці;

- послуги пожежної охорони – витрати передбачені на обслуговування протипожежної автоматики (технічне обслуговування, цілодобовий нагляд установок пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення при пожежі) визначені відповідно до пунктів 13, 22, 23, 24, 25 статті 20, статей 76, 78 Кодексу Цивільного захисту у кількості 39 об’єктів площею 14 807,4 м2, що виконує ТОВ "Лугспецтехносервістехогляд»;

- Техогляд автотранспорту – витрати визначені відповідно до кількості транспортних засобів та спецмеханізмів, які підлягають плановому річному технічному огляду 342 одиниці та  проведенню піврічного технічного огляду транспортного засобу у кількості 44 одиниці, ринкової вартості річного (піврічного) огляду транспортного засобу; 

- витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємства (перші 5 днів) – витрати визначені на підставі рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, розрахованого відповідно до Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП  від 26.10.2015р. № 2645 та тарифної чисельності працівників на контрольованій території за формулою (ср.зпл*5дн.*тарифну чисельність*0,5/21,4/1000); 

- плата за спільне використання технологічних електричних мереж - витрати визначені відповідно до переліку споживачів – власників  технологічних електричних мереж спільного використання з якими необхідне укладання відповідних договорів). Витрати на спільне використання внутрішньо будинкових електричних мереж не передбачені; 

- оголошення в ЗМІ – передбачені наступні витрати: розміщення оголошень у газеті з питань електробезпеки населення, розміщення інформації на телебаченні (відеоролики з енергобезпеки населення), оголошення у засобах масової інформації щодо підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду та його проходження. Витрати визначені згідно з вимогами Держенергонагляду щодо щорічного звернення до споживачів з зазначеного питання шляхом розміщення оголошення в місцевих засобах масової інформації, оголошення у засобах масової інформації щодо наявності вакансій; 

- отримання ліцензій та спеціальних дозволів - витрати передбачені на:

послуги ДП "Луганськстандартметрологія": атестація лабораторій СІіЗП (1 раз у 5 років)- атестація хімічних лабораторій (1 раз у 5 років), атестація  вимірювальних лабораторій (1 раз у 5 років).

перереєстрація та експертиза автотранспортних засобів у Регіональних сервісних центрах МВС України у Луганській області (342 один.);

перереєстрація тракторів та причепів у регіональних відділеннях Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів МВС України у Луганській області ( 140 один.);

підготовка документів та проведення експертизи вантажопідйомних машин та механізмів у експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці;

атестація робочих місць Експертно-технічний центр і інженерний центр промислової безпеки у м.Сєвєродонецьк.

експертиза підвищеної небезпеки певних видів робіт - витрати визначені відповідно до постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р.

проведення експертизи стану охорони праці і безпеки промислового виробництва при експлуатації машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки (51 один.) експертизу виконує Експертно-технічний центр і інженерний центр промислової безпеки у м. Сєвєродонецьк.

отримання дозволу на утилізацію відходів (1 раз в 10 років) - 16 майданчиків  (вартість послуги Компанія "Центр екологічної безпеки" м. Одеса).

Отримання дозволу на утилізацію відходів (ТПВ) - (3,920 тис. м3) вартість послуги Лисичанське комунальне автотранспортне підприємство); 

Виконання робіт з «аналізу, визначення і узгодження нормативу технологічних витрат електроенергії в електричних мережах 110–0,4 кВ, виконавець  робіт Державне Донбаське підприємство з пуску, налагодження, вдосконалення технології та експлуатації електростанції та мереж «ДОНОРГРЕС»;

- Виконання робіт з «корекції інформаційної бази електричних мереж 110/35/10(6) кВ і аудиту розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності для споживачів -, виконавець робіт ТОВ «Енергетичні рішення»;

- Внески на регулювання – витрати визначені відповідно до Порядку розрахунку внесків та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 та до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1403 «Про визначення ставки внеску на регулювання на 1 квартал  2018 року» у розмірі 0,073%.

 

Витрати з прибутку

Інші витрати з прибутку – витрати визначені в розмірі  1,2% від операційних витрат згідно з рекомендаціями зазначеними у Протоколі  НКРЕКП від 13.07.2017 №  22-п

 

Прогнозований рівень тарифів на розподіл електричної енергії ТОВ «Луганськобленерго» на 2018 рік становить: 

для 1 класу напруги – 220,17 грн/МВт*год

для 2 класу напруги – 673,43 грн/МВт*год 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.