Луганськобленерго

Динаміка стабільного та світлого життя

Проект тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «Луганськобленерго» на 2019 рік (із застосуванням стимулюючого регулювання)

Обґрунтування

з питання встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

для ТОВ «Луганськобленерго» на 2019 рік

       

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганськобленерго» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Відповідно до пункту 5 підпункту 1.5 постанови НКРЕКП 27.12.2017р. № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії» ТОВ «Луганськобленерго» розробило проект тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік.

Проект тарифів на послуги з розподілу електричної енергії розроблено згідно з  вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії України» від 11 червня 2017 року та впровадження нової моделі ринку з відокремленням функцій з розподілу та постачання електричної енергії з врахуванням положень пункту 2.1 глави 2 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електроенергії, затвердженому постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, з застосуванням стимулюючого регулювання.

Основні відмінності порядку розрахунку тарифів на послуги з розподілу електроенергії у порівнянні з проектом тарифів, які були розраховані відповідно до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801 та розглянуті на відкритому обговоренні (протокол засідання комісії щодо опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення проекту тарифів на розподіл електричної енергії ТОВ «Луганськобленерго» на 2018 рік від 24.04.2018 м. Лисичанськ).

Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії передбачено формування тарифів на основі довгострокового планування, спрямованого на залучення інвестицій в активи компаній (розвиток електричних мереж) та оптимізацію операційних витрат розподільних компаній.

Перший регуляторний період становить 3 роки.

Базові рівні операційних контрольованих та неконтрольованих витрат встановлені на рівні відповідних витрат, передбачених останньою структурою тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (постанова НКРЕКП «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» від 18.09.2018 № 1028 ).

Прогнозовані операційні контрольовані витрати визначені для кожного року регуляторного періоду з урахуванням прогнозованих індексів цін виробників промислової продукції, неконтрольовані витрати визначені для кожного року регуляторного періоду з урахуванням прогнозованих індексів споживчих цін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»;

У складі операційних контрольованих витрат витрати на оплату праці для кожного року регуляторного періоду розраховані відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645 з урахуванням прогнозованих індексів зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»;

У складі операційних неконтрольованих витрат єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування та інші податкові зобов’язання розраховані відповідно до вимог чинного законодавства України.

Амортизація, як джерело інвестиційної програми, у структурі тарифів ТОВ «Луганськобленерго» на 2019 рік розрахована виходячи з регуляторної бази активів та строків корисного використання активів 30 років, розрахованих відповідно до вимог Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11.07.2013 № 899. Регуляторна база активів визначена на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за №  522/23054.

Враховуючи вимоги ЗУ «Про ринок електричної енергії», до структури витрат тарифів на послуги з розподілу електроенергії включені витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації втрат електроенергії на її розподіл.

Прогнозований прибуток від впровадження діяльності з розподілу електричної енергії визначено як добуток регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, і становить 0,125 відносні одиниці відповідно до постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 « Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 972) та регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання.

         Передбачені наступні джерела фінансування інвестиційної програми:

  • амортизація;
  • дохід від плати за реактивну енергію, визначений як фактичний дохід від плати за реактивну енергію за шість місяців поточного року помножений на 2 з урахуванням індексів споживчих цін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №  546 «Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки» та зменшений на податок на прибуток від цього доходу за ставкою на прибуток відповідно до чинного законодавства України;
  • інші джерела (прибуток на виробничі інвестиції) – визначений в розмірі 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з розподілу електроенергії, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання ( відповідно до положень постанови НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №  2020).

Нова методологія передбачає формування необхідного доходу за принципом збалансованості інтересів держави, розподільчої компанії та споживачів. Компанії отримують достатній рівень доходу для здійснення інвестицій та одночасно зобов’язані виконувати цільові завдання щодо підвищення надійності електропостачання, зниження технологічних витрат електроенергії в електромережах та зменшення неефективних операційних витрат.

 

Прогнозований рівень тарифів на розподіл електричної енергії

ТОВ «Луганськобленерго» на 2019 рік з урахуванням стимулюючого

регулювання становить:

 

для споживачів 1 класу напруги –    561,14 грн/МВт*год

для споживачів 2 класу напруги – 2 582,24 грн/МВт*год